LÀM BẢNG HIỆU: Nên xem xét mục đích sử dụng là lâu dài hay tạm thời để chọn cách làm phù hợp và tiết kiệm.

Image

Advertisements